C . E . L . I . B . A . T .

Captive - Patraukianti 
Eye - Akių
Level - Lygio
Indoor - Vidaus
Billboards - Reklama
At - Kur?
Toilets - Tualetuose.

Patraukia

Reklama poilsio kambariuose yra neišvengiama ir visuomet atkreipia klientų dėmesį bei išlaiko jį nuo 45 sekundžių iki 4 minučių. Tikslinė auditorija mielai skaito reklamas esančias poilsio kambariuose.

Tikslinė auditorija

Reklama gali būti tikslingai nukreipta vien tik moterims ar vyrams. Ji išlaiko dėmesį ir yra atsimenama net 85% ją pamačiusių.

Neišjungiama

Reklama neišjungiama - neįmanoma perjungti kanalo, perversti kito puslapio, perjungti radijo stoties.

Video pristatymas

Kodėl C.E.L.I.B.A.T.? Atsakymai video klipe

Techniniai reikalavimai maketo spaudai

Skaitmeninis formatas spaudai: TIFF, 1:1, 720 dpi, CMYK.

Popieriaus formatas: (300mm X 422mm)

Reklamos matomas plotas: 274mm X 396mm (po 13 mm iš visų pusių uždengia rėmelis).